سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد اسدی «اثر بار زنده روی ترک های زیر سطحی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد اسدی «اثر بار زنده روی ترک های زیر سطحی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: اثر بار زنده روی ترک های زیر سطحی استاد راهنما: دکتر رحمن سیفی پژوهشگر: محمد اسدی تاریخ ارائه سمینار: 13/6/95 ساعت 11 مکان: دپارتمان مکانیک سمینار۲

عنوان سمینار: اثر بار زنده روی ترک های زیر سطحی

استاد راهنما: دکتر رحمن سیفی

پژوهشگر: محمد اسدی

تاریخ ارائه سمینار: 13/6/95 ساعت 11

مکان: دپارتمان مکانیک سمینار۲