سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد حسین میرازی با عنوان «بررسی رژیم حرارتی در بتن های حاوی سرباره فعال شده»

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد حسین میرازی با عنوان «بررسی رژیم حرارتی در بتن های حاوی سرباره فعال شده»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی رژیم حرارتی در بتن های حاوی سرباره فعال شده استاد راهنما: دکتر محمود نیلی پژوهشگر: محمد حسین میرازی تاریخ ارائه سمینار: 14/6/94 ساعت 10:30 مکان: دپارتمان عمران

عنوان سمینار: بررسی رژیم حرارتی در بتن های حاوی سرباره فعال شده

استاد راهنما: دکتر محمود نیلی

پژوهشگر: محمد حسین میرازی

تاریخ ارائه سمینار: 14/6/94 ساعت 10:30

مکان: دپارتمان عمران