سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد حسین ولایت پرورده با عنوان «آنالیز و شبیه سازی اجزا محدود رفتار دینامیکی لوله های GFRP»

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد حسین ولایت پرورده با عنوان «آنالیز و شبیه سازی اجزا محدود رفتار دینامیکی لوله های GFRP»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان : آنالیز و شبیه سازی اجزا محدود رفتار دینامیکی لوله های GFRP استاد راهنما : دکتر علیرضا شوشتری نگارش: محمد حسین ولایت پرورده سه شنبه 30/3/96 ساعت 11 سمینار 3 دپارتمان مکانیک

عنوان : آنالیز و شبیه سازی اجزا محدود رفتار دینامیکی لوله های GFRP

استاد راهنما : دکتر علیرضا شوشتری

نگارش: محمد حسین ولایت پرورده

سه شنبه 30/3/96 ساعت 11

سمینار 3 دپارتمان مکانیک