سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد خاورزاده با موضوع "دیوارهای برشی فولادی ویژه در سازه‌های بتنی در شرایط ویژه"

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد خاورزاده با موضوع "دیوارهای برشی فولادی ویژه در سازه‌های بتنی در شرایط ویژه"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع "دیوارهای برشی فولادی ویژه در سازه‌های بتنی در شرایط ویژه" استاد راهنما: دکتر فریدون رضایی دانشجو: محمد خاورزاده زمان : شنبه 6/4/94 ساعت 14:30 مکان: دپارتمان عمران- سمینار1

موضوع "دیوارهای برشی فولادی ویژه در سازه‌های بتنی در شرایط ویژه"

استاد راهنما: دکتر فریدون رضایی

دانشجو: محمد خاورزاده

زمان : شنبه 6/4/94 ساعت 14:30

مکان: دپارتمان عمران- سمینار1