سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد صادق خانی علی اکبری با عناون "استراتژی بهینه اپراتور مستقل سیستم برای زمان بندی پاسخگویی بار در بازارهای کوتاه مدت"

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد صادق خانی علی اکبری با عناون "استراتژی بهینه اپراتور مستقل سیستم برای زمان بندی پاسخگویی بار در بازارهای کوتاه مدت"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: استراتژی بهینه اپراتور مستقل سیستم برای زمان بندی پاسخگویی بار در بازارهای کوتاه مدت استاد راهنما: دکتر حاتمی پژوهشگر: محمد صادق خانی علی اکبری زمان: شنبه مورخ 2/12/ 93 ساعت 14الی 17

عنوان: استراتژی بهینه اپراتور مستقل سیستم برای زمان بندی پاسخگویی بار در بازارهای کوتاه مدت
استاد راهنما: دکتر حاتمی
پژوهشگر: محمد صادق خانی علی اکبری
زمان: شنبه مورخ 2/12/ 93 ساعت 14الی 17