سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد علایی با عنوان «بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد رایلی بنارد در نانوسیالات»

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد علایی با عنوان «بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد رایلی بنارد در نانوسیالات»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد رایلی بنارد در نانوسیالات استاد راهنما: دکتر محمد سعید عقیقی دانشجو: محمد علایی 9413163007 تاریخ ارائه: 14/06/95

عنوان سمینار: بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد رایلی بنارد در نانوسیالات

استاد راهنما: دکتر محمد سعید عقیقی

دانشجو: محمد علایی 9413163007

تاریخ ارائه: 14/06/95