سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد غلام زاده با عنوان «بررسی رفتار پی‌های شمعی با نگرشی ویژه بر اندرکنش شمع و سرشمع»

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد غلام زاده با عنوان «بررسی رفتار پی‌های شمعی با نگرشی ویژه بر اندرکنش شمع و سرشمع»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی رفتار پی‌های شمعی با نگرشی ویژه بر اندرکنش شمع و سرشمع استاد راهنما : دکتر محمد ملکی دانشجو : محمد غلام زاده تاریخ 15/6/94 دانشکده مهندسی کلاس 5َa ساعت 10

عنوان سمینار: بررسی رفتار پی‌های شمعی با نگرشی ویژه بر اندرکنش شمع و سرشمع

استاد راهنما : دکتر محمد ملکی

دانشجو : محمد غلام زاده

تاریخ 15/6/94

دانشکده مهندسی کلاس 5َa ساعت 10