سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد مشرفی با عنوان «ارائه الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای بهینه سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه ریزی فازی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد مشرفی با عنوان «ارائه الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای بهینه سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه ریزی فازی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای بهینه سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه ریزی فازی استاد راهنما : دکتر جواد بهنامیان نگارش : محمد مشرفی زمان: دوشنبه : 19 بهمن ماه 1394 ساعت 11 صبح مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان: ارائه الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای بهینه سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه ریزی فازی

استاد راهنما : دکتر جواد بهنامیان

نگارش : محمد مشرفی

زمان: دوشنبه : 19 بهمن ماه 1394 ساعت 11 صبح

مکان: کلاس سمینار صنایع