سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد مهدی شالچی با عنوان «مروری بر روش‌های تشخیص هوشمند بیماری سرطان سینه در زنان بر اساس تصاویر ماموگرافی »

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد مهدی شالچی با عنوان «مروری بر روش‌های تشخیص هوشمند بیماری سرطان سینه در زنان بر اساس تصاویر ماموگرافی »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مروری بر روش‌های تشخیص هوشمند بیماری سرطان سینه در زنان بر اساس تصاویر ماموگرافی استاد راهنما: دکتر میر حسین دزفولیان پژوهشگر: محمدمهدی شالچی زمان: دو شنبه 08/06/95 ساعت 16:30 مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر

عنوان: مروری بر روش‌های تشخیص هوشمند بیماری سرطان سینه در زنان بر اساس تصاویر ماموگرافی

استاد راهنما: دکتر میر حسین دزفولیان

پژوهشگر: محمدمهدی شالچی

زمان: دو شنبه 08/06/95 ساعت 16:30

مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر