سمینار کارشناسی ارشد آقای مسعود رکنیان با عنوان «پوشش دهی به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما (PEO) بر روی زیر لایه تیتانیم در محلول فسفاتی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای مسعود رکنیان با عنوان «پوشش دهی به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما (PEO) بر روی زیر لایه تیتانیم در محلول فسفاتی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: پوشش دهی به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما (PEO) بر روی زیر لایه تیتانیم در محلول فسفاتی استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی پژوهشگر: مسعود رکنیان تاریخ ارائه سمینار: 14/6/95 ساعت 9 مکان: کلاس 10

عنوان سمینار: پوشش دهی به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما (PEO) بر روی زیر لایه تیتانیم در محلول فسفاتی

استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی

پژوهشگر: مسعود رکنیان

تاریخ ارائه سمینار: 14/6/95 ساعت 9

مکان: کلاس 10