سمینار کارشناسی ارشد آقای مسعود قنبرزاده چالشتری با عنوان «آشنایی با طراحی آزمایش‌ها به روش تاگوچی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای مسعود قنبرزاده چالشتری با عنوان «آشنایی با طراحی آزمایش‌ها به روش تاگوچی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع سمینار : آشنایی با طراحی آزمایش‌ها به روش تاگوچی استاد راهنما : دکتر فدایی تهیه کننده: مسعود قنبرزاده چالشتری زمان و مکان برگزاری: ساعت 11- سمینار3 نیمسال اول سالتحصیلی 96-97

موضوع سمینار : آشنایی با طراحی آزمایش‌ها به روش تاگوچی

استاد راهنما : دکتر فدایی

تهیه کننده: مسعود قنبرزاده چالشتری

زمان و مکان برگزاری: ساعت 11- سمینار3

نیمسال اول سالتحصیلی 96-97