سمینار کارشناسی ارشد آقای مصطفی حیدره با عنوان «سرامیک های مغناطیسی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای مصطفی حیدره با عنوان «سرامیک های مغناطیسی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: سرامیک های مغناطیسی استاد راهنما: دکتر شهاب کاظمی نگارش: مصطفی حیدره مکان: سمینار مواد زمان: شنبه 13 آذر 95 ساعت 11:30

عنوان: سرامیک های مغناطیسی

استاد راهنما: دکتر شهاب کاظمی

نگارش: مصطفی حیدره

مکان: سمینار مواد

زمان: شنبه 13 آذر 95 ساعت 11:30