سمینار کارشناسی ارشد آقای مهرداد شفاعی مصلح با عنوان «مروری بر روشهای نهان نگاری دیجیتال»

سمینار کارشناسی ارشد آقای مهرداد شفاعی مصلح با عنوان «مروری بر روشهای نهان نگاری دیجیتال»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مروری بر روشهای نهان نگاری دیجیتال استاد راهنما: دکتر میر حسین دزفولیان پژوهشگر: مهرداد شفاعی مصلح زمان: دوشنبه 8/6/95 ساعت 16 مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر

عنوان: مروری بر روشهای نهان نگاری دیجیتال

استاد راهنما: دکتر میر حسین دزفولیان

پژوهشگر: مهرداد شفاعی مصلح

زمان: دوشنبه 8/6/95 ساعت

16 مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر