سمینار کارشناسی ارشد آقای مهرداد قراگوزلو حاجیلویی با عنوان «انتقال حرارت رایلی بنارد »

سمینار کارشناسی ارشد آقای مهرداد قراگوزلو حاجیلویی با عنوان «انتقال حرارت رایلی بنارد »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سمینار کارشناسی ارشد عنوان: انتقال حرارت رایلی بنارد نگارش: مهرداد قراگوزلو حاجیلویی استاد راهنما: دکتر محمد سعید عقیقی مرداد 95

سمینار کارشناسی ارشد

عنوان: انتقال حرارت رایلی بنارد

نگارش: مهرداد قراگوزلو حاجیلویی

استاد راهنما: دکتر محمد سعید عقیقی

مرداد 95