سمینار کارشناسی ارشد آقای میثم صادقیان با عنوان «حملات پیشرفته مانا وتشخیص آن باکمک آنالیز ترافیک»

سمینار کارشناسی ارشد آقای میثم صادقیان با عنوان «حملات پیشرفته مانا وتشخیص آن باکمک آنالیز ترافیک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: حملات پیشرفته مانا وتشخیص آن باکمک آنالیز ترافیک استاد راهنما: دکتر یونس سیفی نگارش: میثم صادقیان زمان: سه شنبه 17/11/1396 مکان: کارگاه شبکه ساعت: 10

عنوان: حملات پیشرفته مانا وتشخیص آن باکمک آنالیز ترافیک

استاد راهنما: دکتر یونس سیفی

نگارش: میثم صادقیان

زمان: سه شنبه 17/11/1396

مکان: کارگاه شبکه ساعت: 10