سمینار کارشناسی ارشد آقای نوید بهمنش زاده با عنوان «شکل دهی فلزات در ایمپلنت های منیزیمی زیست تخریب پذیر»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: شکل دهی فلزات در ایمپلنت های منیزیمی زیست تخریب پذیر استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی پژوهشگر: نوید بهمنش زاده تاریخ: 17/4/96 زمان: 11:30 مکان: سمینار 3 مکانیک

عنوان: شکل دهی فلزات در ایمپلنت های منیزیمی زیست تخریب پذیر

استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی

پژوهشگر: نوید بهمنش زاده تاریخ:

17/4/96 زمان: 11:30

مکان: سمینار 3 مکانیک