سمینار کارشناسی ارشد اقای نیما عشق آبادی با عنوان «بررسی و بهینه سازی انتقال حرارت در مبدل حرارتی چند مسیره صفحه‌ای تحت شرایط مرزی دما ثابت روی دیواره»

سمینار کارشناسی ارشد اقای نیما عشق آبادی با عنوان «بررسی و بهینه سازی انتقال حرارت در مبدل حرارتی چند مسیره صفحه‌ای تحت شرایط مرزی دما ثابت روی دیواره»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی و بهینه سازی انتقال حرارت در مبدل حرارتی چند مسیره صفحه‌ای تحت شرایط مرزی دما ثابت روی دیواره نگارش: نیما عشق آبادی استاد راهنما: دکتر محسن گودرزی شهریور ماه 95

عنوان: بررسی و بهینه سازی انتقال حرارت در مبدل حرارتی چند مسیره صفحه‌ای تحت شرایط مرزی دما ثابت روی دیواره

نگارش: نیما عشق آبادی

استاد راهنما: دکتر محسن گودرزی

شهریور ماه 95