سمینار کارشناسی ارشد آقای هادی سلطانی با عنوان «کنترل سیستم‌های تهویه مطبوع در محیط ریز شبکه به منظور پاسخگویی بار مبتنی بر روش تحریک- رویداد»

سمینار کارشناسی ارشد آقای هادی سلطانی با عنوان «کنترل سیستم‌های تهویه مطبوع در محیط ریز شبکه به منظور پاسخگویی بار مبتنی بر روش تحریک- رویداد»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: کنترل سیستم‌های تهویه مطبوع در محیط ریز شبکه به منظور پاسخگویی بار مبتنی بر روش تحریک- رویداد استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی ارائه دهنده‌: هادی سلطانی تاریخ ارائه: سه شنبه 09/11/1397 ساعت 11 مکان: سمینار 2

عنوان: کنترل سیستم‌های تهویه مطبوع در محیط ریز شبکه به منظور پاسخگویی بار مبتنی بر روش تحریک- رویداد

استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی

ارائه دهنده‌: هادی سلطانی

تاریخ ارائه: سه شنبه 09/11/1397 ساعت 11

مکان: سمینار 2