سمینار کارشناسی ارشد آقای هادی گلعذار با عنوان «مطالعه بررسی روش‌های ریخته گری آلیاژهای منیزیم »

سمینار کارشناسی ارشد آقای هادی گلعذار با عنوان «مطالعه بررسی روش‌های ریخته گری آلیاژهای منیزیم »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: مطالعه بررسی روش‌های ریخته گری آلیاژهای منیزیم استاد راهنما : دکتر فرامرز فرشته صنیعی دانشجو: هادی گلعذار شماره دانشجویی : 941344401 مکان: سمینار 3 زمان: چهارشنبه 3 شهریور 95 ساعت 10:30

عنوان سمینار: مطالعه بررسی روش‌های ریخته گری آلیاژهای منیزیم

استاد راهنما : دکتر فرامرز فرشته صنیعی

دانشجو: هادی گلعذار

شماره دانشجویی : 941344401

مکان: سمینار 3

زمان: چهارشنبه 3 شهریور 95 ساعت 10:30