سمینار کارشناسی ارشد آقای وحید زارعی با عنوان «جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی آلیاژ آلومینیوم»

سمینار کارشناسی ارشد آقای وحید زارعی با عنوان «جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی آلیاژ آلومینیوم»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی آلیاژ آلومینیوم استاد راهنما: دکتر عباس فدایی پژوهشگر: وحید زارعی تاریخ ارائه سمینار 4/10/95 ساعت 11 مکان: دپارتمان مکانیک

عنوان سمینار: جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی آلیاژ آلومینیوم

استاد راهنما: دکتر عباس فدایی

پژوهشگر: وحید زارعی

تاریخ ارائه سمینار 4/10/95 ساعت 11

مکان: دپارتمان مکانیک