سمینار کارشناسی ارشد آقای پاکزاد امیری با عنوان «مطالعه عددی اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه با مقطع مشخص با درنظر گرفتن حرکت آن روی پدیده ریزش گردابه ها»

سمینار کارشناسی ارشد آقای پاکزاد امیری با عنوان «مطالعه عددی اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه با مقطع مشخص با درنظر گرفتن حرکت آن روی پدیده ریزش گردابه ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مطالعه عددی اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه با مقطع مشخص با درنظر گرفتن حرکت آن روی پدیده ریزش گردابه ها استاد: دکتر گودرزی دانشجو: پاکزاد امیری زمان: دوشنبه 19/4/96 ساعت 14 کلاس سمینار 3 مکانیک

عنوان: مطالعه عددی اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه با مقطع مشخص با درنظر گرفتن حرکت آن روی پدیده ریزش گردابه ها

استاد: دکتر گودرزی

دانشجو: پاکزاد امیری

زمان: دوشنبه 19/4/96 ساعت 14

کلاس سمینار 3 مکانیک