سمینار کارشناسی ارشد آقای پیمان طلایی سرور با عنوان «حسگر های پیزو الکتریک»

سمینار کارشناسی ارشد آقای پیمان طلایی سرور با عنوان «حسگر های پیزو الکتریک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان : حسگر های پیزو الکتریک استاد راهنما : آقای دکتر شعبان ارائه دهنده : پیمان طلایی سرور تاریخ : 05/04/1397 14 الی 16 مکان : دانشکده فنی مهندسی ( سمینار 1 )

عنوان : حسگر های پیزو الکتریک

استاد راهنما : آقای دکتر شعبان

ارائه دهنده : پیمان طلایی سرور

تاریخ : 05/04/1397 14 الی 16

مکان : دانشکده فنی مهندسی ( سمینار 1 )