سمینار کارشناسی ارشد آقای کاظم بابایی با عنوان «بررسی تأثیر پوشش‌های اعمالی به روش PVD بروی رفتار سطحی و خوردگی آلیاژ Ti6Al4V»

سمینار کارشناسی ارشد آقای کاظم بابایی با عنوان «بررسی تأثیر پوشش‌های اعمالی به روش PVD بروی رفتار سطحی و خوردگی آلیاژ Ti6Al4V»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی تأثیر پوشش‌های اعمالی به روش PVD بروی رفتار سطحی و خوردگی آلیاژ Ti6Al4V استاد: آقای دکتر آرش فتاح الحسینی آقای دکتر حسن علم خواه دانشجو: کاظم بابایی زمان: 11/4/96-ساعت8صبح مکان: سمینار گروه مواد

عنوان: بررسی تأثیر پوشش‌های اعمالی به روش PVD بروی رفتار سطحی و خوردگی آلیاژ Ti6Al4V

استاد: آقای دکتر آرش فتاح الحسینی آقای دکتر حسن علم خواه

دانشجو: کاظم بابایی

زمان: 11/4/96-ساعت8صبح

مکان: سمینار گروه مواد