سمینار کارشناسی ارشد آقای کاوان امیری حسینی با عنوان «مروری بر کارهای انجام شده در زمینه‌ی ربات‌های انعطاف‌پذیر سری و موازی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای کاوان امیری حسینی با عنوان «مروری بر کارهای انجام شده در زمینه‌ی ربات‌های انعطاف‌پذیر سری و موازی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: مروری بر کارهای انجام شده در زمینه‌ی ربات‌های انعطاف‌پذیر سری و موازی ا ستاد راهنما: دکتر داود نادری پژوهشگر: کاوان امیری حسینی تاریخ ارائه سمینار: 09/11/95 ساعت 16 مکان: دپارتمان مکانیک کلاس 8

عنوان سمینار: مروری بر کارهای انجام شده در زمینه‌ی ربات‌های انعطاف‌پذیر سری و موازی ا

ستاد راهنما: دکتر داود نادری

پژوهشگر: کاوان امیری حسینی

تاریخ ارائه سمینار: 09/11/95 ساعت 16

مکان: دپارتمان مکانیک کلاس 8