سمینار کارشناسی ارشد آقای یونس کرد بلاغی با عنوان «طراحی یک سیستم کنترل انرژی منعطف یک خودروی خورشیدی در شرایط مختلف کاری»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: طراحی یک سیستم کنترل انرژی منعطف یک خودروی خورشیدی در شرایط مختلف کاری استاد راهنما: آقای دکتر سید محمد رضا طوسی پژوهشگر: یونس کردبلاغی زمان: 15/11/96 مکان: سمینار گروه برق

عنوان: طراحی یک سیستم کنترل انرژی منعطف یک خودروی خورشیدی در شرایط مختلف کاری

استاد راهنما: آقای دکتر سید محمد رضا طوسی

پژوهشگر: یونس کردبلاغی

زمان: 15/11/96

مکان: سمینار گروه برق