سمینار کارشناسی ارشد خانم آزاده دادفرین با عنوان «اثر سیکل های یخ زدن و آب شدن بر مشخصه های مکانیکی و هیدرولیکی خاک ها»

سمینار کارشناسی ارشد خانم آزاده دادفرین با عنوان «اثر سیکل های یخ زدن و آب شدن بر مشخصه های مکانیکی و هیدرولیکی خاک ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی گروه عمران عنوان سمینار: اثر سیکل های یخ زدن و آب شدن بر مشخصه های مکانیکی و هیدرولیکی خاک ها استاد راهنما: دکتر مهدی اثنی عشری پژوهشگر: آزاده دادفرین تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه، 15/6/94، ساعت 30/9 مکان: سمینار 1 عمران

دانشکده مهندسی گروه عمران عنوان سمینار: اثر سیکل های یخ زدن و آب شدن بر مشخصه های مکانیکی و هیدرولیکی خاک ها

استاد راهنما: دکتر مهدی اثنی عشری

پژوهشگر: آزاده دادفرین

تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه، 15/6/94، ساعت 30/9

مکان: سمینار 1 عمران