سمینار کارشناسی ارشد خانم المیرا احمدی با عنوان «تاثیر املاح آب منفذی بر واگرایی خاک رس»

سمینار کارشناسی ارشد خانم المیرا احمدی با عنوان «تاثیر املاح آب منفذی بر واگرایی خاک رس»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: تاثیر املاح آب منفذی بر واگرایی خاک رس استاد راهنما: دکتر مهدی اثنی عشری پژوهشگر: المیرا احمدی تاریخ ارائه سمینار: شنبه، 14/6/94، ساعت 30/10 مکان: سمینار 1 عمران

عنوان سمینار: تاثیر املاح آب منفذی بر واگرایی خاک رس

استاد راهنما: دکتر مهدی اثنی عشری

پژوهشگر: المیرا احمدی

تاریخ ارائه سمینار: شنبه، 14/6/94، ساعت 30/10

مکان: سمینار 1 عمران