سمینار کارشناسی ارشد خانم الناز غلامی با عنوان «طراحی چند هدفه زنجیره تامین حلقه بسته محصولات خطرناک با توجه به عدم قطعیت در تقاضا و بازگشت ضایعات»

سمینار کارشناسی ارشد خانم الناز غلامی با عنوان «طراحی چند هدفه زنجیره تامین حلقه بسته محصولات خطرناک با توجه به عدم قطعیت در تقاضا و بازگشت ضایعات»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ها عنوان: طراحی چند هدفه زنجیره تامین حلقه بسته محصولات خطرناک با توجه به عدم قطعیت در تقاضا و بازگشت ضایعات استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه ارائه دهنده: الناز غلامی تاریخ ارائه: یکشنبه 23 دی ماه 1397 ساعت 15:00 مکان: کلاس سمینار صنایع

ها عنوان: طراحی چند هدفه زنجیره تامین حلقه بسته محصولات خطرناک با توجه به عدم قطعیت در تقاضا و بازگشت ضایعات

استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه

ارائه دهنده: الناز غلامی

تاریخ ارائه: یکشنبه 23 دی ماه 1397 ساعت 15:00

مکان: کلاس سمینار صنایع