سمینار کارشناسی ارشد خانم الهام داور با عنوان «تأثیر حضور تولیدات پراکنده بر روش های تعیین محل منبع فرو رفتگی ولتاژ»

سمینار کارشناسی ارشد خانم الهام داور با عنوان «تأثیر حضور تولیدات پراکنده بر روش های تعیین محل منبع فرو رفتگی ولتاژ»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تأثیر حضور تولیدات پراکنده بر روش های تعیین محل منبع فرو رفتگی ولتاژ اساتید راهنما: آقای دکتر محمد حسن مرادی آقای دکتر محمد رضا طوسی ارائه دهنده: الهام داور زمان: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱1 مکان: کلاس ۲ دپارتمان برق

عنوان: تأثیر حضور تولیدات پراکنده بر روش های تعیین محل منبع فرو رفتگی ولتاژ

اساتید راهنما: آقای دکتر محمد حسن مرادی آقای دکتر محمد رضا طوسی

ارائه دهنده: الهام داور

زمان: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱1

مکان: کلاس ۲ دپارتمان برق