سمینار کارشناسی ارشد خانم الهام نیکومنظری با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های تولید شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما (PEO)»

سمینار کارشناسی ارشد خانم الهام نیکومنظری با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های تولید شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما (PEO)»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های تولید شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما (PEO) استاد راهنما: دکتر سید آرش فتاح الحسینی ارائه دهنده: الهام نیکومنظری تاریخ ارائه سمینار: 14/6/1395 ساعت 10 مکان: سمینار گروه مواد

عنوان سمینار: بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های تولید شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما (PEO)

استاد راهنما: دکتر سید آرش فتاح الحسینی

ارائه دهنده: الهام نیکومنظری

تاریخ ارائه سمینار: 14/6/1395 ساعت 10

مکان: سمینار گروه مواد