سمینار کارشناسی ارشد خانم الهه کدیور با عنوان «مدیریت تراکم در شبکه توزیع با در نظر گرفتن ضریب نفوذ بالای منابع تولید پراکنده»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مدیریت تراکم در شبکه توزیع با در نظر گرفتن ضریب نفوذ بالای منابع تولید پراکنده اساتید راهنما: آقای دکتر علیرضا حاتمی آقای دکتر محمد حسن مرادی ارائه دهنده: الهه کدیور زمان: چهارشنبه ۶بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ مکان: کلاس ۲ دپارتمان برق

عنوان: مدیریت تراکم در شبکه توزیع با در نظر گرفتن ضریب نفوذ بالای منابع تولید پراکنده

اساتید راهنما: آقای دکتر علیرضا حاتمی

آقای دکتر محمد حسن مرادی

ارائه دهنده: الهه کدیور

زمان: چهارشنبه ۶بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ 

مکان: کلاس ۲ دپارتمان برق