سمینار کارشناسی ارشد خانم اله خدابخشی با عنوان «تولید نانو کامپوزیت سطحی توسط فراوری اغتشاشی اصطکاکی»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: تولید نانو کامپوزیت سطحی توسط فراوری اغتشاشی اصطکاکی استاد راهنما: دکتر شهاب کاظمی پژوهشگر: الهه خدابخشی تاریخ ارائه سمینار: 7/6/94 ساعت 10 مکان: سمینار مواد

عنوان سمینار: تولید نانو کامپوزیت سطحی توسط فراوری اغتشاشی اصطکاکی

استاد راهنما: دکتر شهاب کاظمی

پژوهشگر: الهه خدابخشی

تاریخ ارائه سمینار: 7/6/94 ساعت 10

مکان: سمینار مواد