سمینار کارشناسی ارشد خانم آوا خواجه‌ئیان با عنوان «شبیه¬سازی ساچمه¬زنی با پاشش تصادفی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم آوا خواجه‌ئیان با عنوان «شبیه¬سازی ساچمه¬زنی با پاشش تصادفی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: شبیه سازی ساچمه‌زنی با پاشش تصادفی استاد راهنما: دکتر امیرحسین محمودی پژوهشگر: آوا خواجه ئیان تاریخ ارائه سمینار: 27/10/95 ساعت9 مکان: دپارتمان مکانیک

عنوان سمینار: شبیه سازی ساچمه‌زنی با پاشش تصادفی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین محمودی

پژوهشگر: آوا خواجه ئیان

تاریخ ارائه سمینار: 27/10/95 ساعت9

مکان: دپارتمان مکانیک