سمینار کارشناسی ارشد خانم آیدا عظیمی با عنوان «بررسی مقایسه ای روش های تثبیت جهت بهبود ویژگی های رفتاری خاک های ماسه »

سمینار کارشناسی ارشد خانم آیدا عظیمی با عنوان «بررسی مقایسه ای روش های تثبیت جهت بهبود ویژگی های رفتاری خاک های ماسه »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی مقایسه ای روش های تثبیت جهت بهبود ویژگی های رفتاری خاک های ماسه استاد راهنما: دکتر مهدی اثنی عشری پژوهشگر: آیدا عظیمی تاریخ ارائه سمینار: شنبه، 14/6/94، ساعت 30/9 مکان: سمینار 1 عمران

عنوان سمینار: بررسی مقایسه ای روش های تثبیت جهت بهبود ویژگی های رفتاری خاک های ماسه

استاد راهنما: دکتر مهدی اثنی عشری

پژوهشگر: آیدا عظیمی

تاریخ ارائه سمینار: شنبه، 14/6/94، ساعت 30/9

مکان: سمینار 1 عمران