سمینار کارشناسی ارشد خانم حدیث کریمی با عنوان «اثر افزودن نانوذرات و فرآیند اکستروژن بر خواص مکانیکی آلیاژهای زمینه فلزی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم حدیث کریمی با عنوان «اثر افزودن نانوذرات و فرآیند اکستروژن بر خواص مکانیکی آلیاژهای زمینه فلزی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار:اثر افزودن نانوذرات و فرآیند اکستروژن بر خواص مکانیکی آلیاژهای زمینه فلزی استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی پژوهشگر: حدیث کریمی تاریخ ارائه سمینار: 2/11/95 ساعت 10 مکان: دپارتمان مکانیک

عنوان سمینار:اثر افزودن نانوذرات و فرآیند اکستروژن بر خواص مکانیکی آلیاژهای زمینه فلزی

 

استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی

 

پژوهشگر: حدیث کریمی

 

تاریخ ارائه سمینار: 2/11/95 ساعت 10

مکان: دپارتمان مکانیک