سمینار کارشناسی ارشد خانم حسنا مطیری با عنوان «هیدرودینامیک و انتقال حرارت در بسترهای سیالی جت دار»

سمینار کارشناسی ارشد خانم حسنا مطیری با عنوان «هیدرودینامیک و انتقال حرارت در بسترهای سیالی جت دار»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: هیدرودینامیک و انتقال حرارت در بسترهای سیالی جت دار استاد راهنما: دکتر حبیب الله سایه وند پژوهشگر: حسنا مطیری زمان: دوشنبه 16/11/96 ساعت 16 سمینار 3 مکانیک

عنوان: هیدرودینامیک و انتقال حرارت در بسترهای سیالی جت دار

استاد راهنما: دکتر حبیب الله سایه وند

پژوهشگر: حسنا مطیری

زمان: دوشنبه 16/11/96 ساعت 16

سمینار 3 مکانیک