سمینار کارشناسی ارشد خانم حوریه قربانی با عنوان «بررسی تأثیر پلیرهای مایع بر مقاومت خاک‌ها و رفتار آنها در برابر شرایط مهاجم اقلیمی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم حوریه قربانی با عنوان «بررسی تأثیر پلیرهای مایع بر مقاومت خاک‌ها و رفتار آنها در برابر شرایط مهاجم اقلیمی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی تأثیر پلیرهای مایع بر مقاومت خاک‌ها و رفتار آنها در برابر شرایط مهاجم اقلیمی استاد راهنما: دکتر عباس قدیمی پژوهشگر: حوریه قربانی زمان: 15/06/94 ساعت 18:00 مکان:سمینار1عمران

عنوان: بررسی تأثیر پلیرهای مایع بر مقاومت خاک‌ها و رفتار آنها در برابر شرایط مهاجم اقلیمی

استاد راهنما: دکتر عباس قدیمی

پژوهشگر: حوریه قربانی

زمان: 15/06/94 ساعت 18:00

مکان:سمینار1عمران

 

چکیده: خاک طبیعی موجود در محل عملیات ساختمانی، همواره به طور کامل برای تحلیل سازه ی مورد نظر مناسب نیست. در کنار ضعف ذاتی مقاومتی خاک، یکی از پدیده های جوی که همه ساله خسارات شدیدی به سازه های عمرانی وارد می آورد، چرخه های یخبندان – آب شدن است.از آنجا که خاک، تکیه‌گاه پی‌های سازه‌ای و بستر راه‌ها را فراهم می‌سازد باید قادر باشد بارهای وارده را در محدوده مجاز تغییرشکل‌ها تحمل و آن‌ها را منتقل نماید. از جمله راهکارهای جدید برای بهبود پارامترهای مقاومتی خاک‌، افزودن پلیمرهای مایع جهت تثبیت آن است. در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده است ضمن بررسی اثر تثبیت خاک با افزودنی‌های خاکی نوین، پلیمر‌های مایع، در تقویت خاک و چگونگی تغییر مشخصه‌های مکانیکی آن، تاثیر این روش اصلاحی بر مقاومت خاک ها بر اساس تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج این تحقیقات، بهبودبخشی قابل توجهی در پارامترهای مقاومت برشی (φc,) خاک،تثبیت دانه‌ها، افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست در خاک اصلاح شده توسط پلیمر را نشان می‌دهد. همچنین افزودن پلیمر باعث بهبود مقاومت شکل‌پذیری و نفوذپذیری خاک و نیز محدود کردن جذب و نشت آب، فرسایش خاک و از دست رفتن رطوبت می‌شود. ;