سمینار کارشناسی ارشد خانم رحیمه صادقی با عنوان «بررسی مبدل حرارتی تو درتو تحت شار حرارتی ثابت»

سمینار کارشناسی ارشد خانم رحیمه صادقی با عنوان «بررسی مبدل حرارتی تو درتو تحت شار حرارتی ثابت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی مبدل حرارتی تو درتو تحت شار حرارتی ثابت استاد راهنما: دکتر محسن گودرزی پژوهشگر: رحیمه صادقی تاریخ ارائه سمینار: 13/6/95 ساعت 8:30 مکان: دپارتمان مکانیک سمینار یک

عنوان سمینار: بررسی مبدل حرارتی تو درتو تحت شار حرارتی ثابت

استاد راهنما: دکتر محسن گودرزی

پژوهشگر: رحیمه صادقی

تاریخ ارائه سمینار: 13/6/95 ساعت 8:30

مکان: دپارتمان مکانیک سمینار یک