سمینار کارشناسی ارشد خانم ریحانه اکبری مردخه با عنوان «بررسی روش های تولید کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات سرامیکی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم ریحانه اکبری مردخه با عنوان «بررسی روش های تولید کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات سرامیکی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی روش های تولید کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات سرامیکی استاد راهنما : جناب آقای دکتر شهاب کاظمی استاد مشاور : جناب آقای دکتر امیر مومنی پژوهشگر: ریحانه اکبری مردخه تاریخ و زمان: 26 دی ماه ساعت 14 سمینار مواد

عنوان: بررسی روش های تولید کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات سرامیکی

استاد راهنما : جناب آقای دکتر شهاب کاظمی

استاد مشاور : جناب آقای دکتر امیر مومنی

پژوهشگر: ریحانه اکبری مردخه

تاریخ و زمان: 26 دی ماه ساعت 14

سمینار مواد