سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا رستمی با عنوان «مروری بر شناسایی تعامل انسان- انسان در تصاویر RGB-D»

سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا رستمی با عنوان «مروری بر شناسایی تعامل انسان- انسان در تصاویر RGB-D»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مروری بر شناسایی تعامل انسان- انسان در تصاویر RGB-D استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو دانشجو: زهرا رستمی زمان : ساعت 17:00 چهارشنبه مورخ 14/4/1396 مکان : کلاس 11 دانشکده مهندسی

عنوان: مروری بر شناسایی تعامل انسان- انسان در تصاویر RGB-D

استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو

دانشجو: زهرا رستمی

زمان : ساعت 17:00 چهارشنبه مورخ 14/4/1396

مکان : کلاس 11 دانشکده مهندسی