سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا رنجبری با عنوان «مطالعه ی تاثیر روش های پیش بینی مبتنی بر نمودارهای کنترل در اثر شلاقی و واریانس موجودی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا رنجبری با عنوان «مطالعه ی تاثیر روش های پیش بینی مبتنی بر نمودارهای کنترل در اثر شلاقی و واریانس موجودی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مطالعه ی تاثیر روش های پیش بینی مبتنی بر نمودارهای کنترل در اثر شلاقی و واریانس موجودی استاد راهنما: جناب آقای دکتر خیرخواه نگارش: زهرا رنجبری زمان : یکشنبه : 2 اسفند ماه 1394 ساعت 14 مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان: مطالعه ی تاثیر روش های پیش بینی مبتنی بر نمودارهای کنترل در اثر شلاقی و واریانس موجودی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر خیرخواه

نگارش: زهرا رنجبری

زمان : یکشنبه : 2 اسفند ماه 1394 ساعت 14

مکان: کلاس سمینار صنایع