سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا نوروزی با عنوان «زمانبندی شبکه تولید چند کارخانه ای با جریان کارگاهی انعطاف پذیر»

سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا نوروزی با عنوان «زمانبندی شبکه تولید چند کارخانه ای با جریان کارگاهی انعطاف پذیر»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: زمانبندی شبکه تولید چند کارخانه ای با جریان کارگاهی انعطاف پذیر استاد راهنما : دکتر جواد بهنامیان نگارش : زهرا نوروزی زمان: دوشنبه : 19 بهمن ماه 1394 ساعت 12 صبح مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان: زمانبندی شبکه تولید چند کارخانه ای با جریان کارگاهی انعطاف پذیر

استاد راهنما : دکتر جواد بهنامیان

نگارش : زهرا نوروزی

زمان: دوشنبه : 19 بهمن ماه 1394 ساعت 12 صبح

مکان: کلاس سمینار صنایع