سمینار کارشناسی ارشد خانم زهره احمدی‌پور با عنوان «مروری بر تشخیص انسان در تصاویر»

سمینار کارشناسی ارشد خانم زهره احمدی‌پور با عنوان «مروری بر تشخیص انسان در تصاویر»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مروری بر تشخیص انسان در تصاویر استاد راهنما: دکتر حسن ختن‌لو پژوهشگر: زهره احمدی¬پور زمان: سه شنبه 11/3/95 ساعت 15 مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر

عنوان: مروری بر تشخیص انسان در تصاویر

استاد راهنما: دکتر حسن ختن‌لو

پژوهشگر: زهره احمدی¬پور

زمان: سه شنبه 11/3/95 ساعت 15

مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر