سمینار کارشناسی ارشد خانم زهره شیرازی با عنوان «تفنگ¬گازی 2مرحله¬ای و نقش هیدروژن در آن»

سمینار کارشناسی ارشد خانم زهره شیرازی با عنوان «تفنگ¬گازی 2مرحله¬ای و نقش هیدروژن در آن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تفنگ‌گازی 2مرحله‌ای و نقش هیدروژن در آن استاد: جناب آقای دکتر مجذوبی دانشجو: زهره شیرازی زمان: 11/11/95 ساعت 15 مکان : دپارتمان مکانیک

عنوان: تفنگ‌گازی 2مرحله‌ای و نقش هیدروژن در آن

استاد: جناب آقای دکتر مجذوبی

دانشجو: زهره شیرازی

زمان: 11/11/95 ساعت 15

مکان : دپارتمان مکانیک