سمینار کارشناسی ارشد خانم سارا مرادی مریم نگاری با عنوان «بررسی عملکرد حرارتی برج خنک کن خشک با چیدمان جدید رادیاتورها »

سمینار کارشناسی ارشد خانم سارا مرادی مریم نگاری با عنوان «بررسی عملکرد حرارتی برج خنک کن خشک با چیدمان جدید رادیاتورها »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی عملکرد حرارتی برج خنک کن خشک با چیدمان جدید رادیاتورها پژوهشگر: سارا مرادی مریم نگاری استاد راهنما: دکتر محسن گودرزی زمان و مکان: یکشنبه 18 بهمن، ساعت 12، سمینار1

عنوان: بررسی عملکرد حرارتی برج خنک کن خشک با چیدمان جدید رادیاتورها

پژوهشگر: سارا مرادی مریم نگاری

استاد راهنما: دکتر محسن گودرزی

زمان و مکان: یکشنبه 18 بهمن، ساعت 12، سمینار1