سمینار کارشناسی ارشد خانم ساناز شهریاری با عنوان «توسعه مدل مکانیابی- مسیریابی- موجودی در شبکه زنجیره تامین برای محصولات فاسدشدنی تحت عدم قطعیت با محدودیت‌های فازی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم ساناز شهریاری با عنوان «توسعه مدل مکانیابی- مسیریابی- موجودی در شبکه زنجیره تامین برای محصولات فاسدشدنی تحت عدم قطعیت با محدودیت‌های فازی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: توسعه مدل مکانیابی- مسیریابی- موجودی در شبکه زنجیره تامین برای محصولات فاسدشدنی تحت عدم قطعیت با محدودیت‌های فازی استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه ارائه دهنده: ساناز شهریاری تاریخ ارائه: یکشنبه 23 دی ماه 1397 ساعت 14:30 مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان: توسعه مدل مکانیابی- مسیریابی- موجودی در شبکه زنجیره تامین برای محصولات فاسدشدنی تحت عدم قطعیت با محدودیت‌های فازی

استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه

ارائه دهنده: ساناز شهریاری

تاریخ ارائه: یکشنبه 23 دی ماه 1397 ساعت 14:30

مکان: کلاس سمینار صنایع