سمینار کارشناسی ارشد خانم ستاره حکمت نیا با موضوع "بررسی عوامل مؤثر بر ابتلای بیماران دیابتی به عوارض چهارگانه"

سمینار کارشناسی ارشد خانم ستاره حکمت نیا با موضوع "بررسی عوامل مؤثر بر ابتلای بیماران دیابتی به عوارض چهارگانه"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر ابتلای بیماران دیابتی به عوارض چهارگانه" استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر پژوهشگر: ستاره حکمت نیا زمان: 10 اسفند مکان: سمینار 2 گروه برق

عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر ابتلای بیماران دیابتی به عوارض چهارگانه"
استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر
 پژوهشگر: ستاره حکمت نیا
 زمان: 10 اسفند
مکان: سمینار 2 گروه برق