سمینار کارشناسی ارشد خانم سروش معبودی با موضوع "معرفی سیستمهای چند رباتی: رباتهای رهبر - رهرو"

سمینار کارشناسی ارشد خانم سروش معبودی با موضوع "معرفی سیستمهای چند رباتی: رباتهای رهبر - رهرو"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان "معرفی سیستمهای چند رباتی: رباتهای رهبر - رهرو" استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر پژوهشگر: سروش معبودی زمان: 10 اسفند مکان: سمینار 2 گروه برق

عنوان "معرفی سیستمهای چند رباتی: رباتهای رهبر - رهرو"
استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر
پژوهشگر: سروش معبودی
زمان: 10 اسفند
 مکان: سمینار 2 گروه برق