سمینار کارشناسی ارشد خانم سعیده وثاقتی فاضل با عنوان «ارائه روشی برای بهبود الگوریتم برش بیتی با در نظر گرفتن معیار حافظه»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه روشی برای بهبود الگوریتم برش بیتی با در نظر گرفتن معیار حافظه استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی نگارش: سعیده وثاقتی فاضل زمان: سه شنبه 17/11/1396 مکان: کارگاه شبکه ساعت: 14:00

عنوان: ارائه روشی برای بهبود الگوریتم برش بیتی با در نظر گرفتن معیار حافظه

استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی

نگارش: سعیده وثاقتی فاضل

زمان: سه شنبه 17/11/1396

مکان: کارگاه شبکه

ساعت: 14:00