سمینار کارشناسی ارشد خانم سعیده چمن میمندی با عنوان «مروری بر روش‌های کنترل ارتعاشات خطی و غیرخطی سازه‌های هوشمند»

سمینار کارشناسی ارشد خانم سعیده چمن میمندی با عنوان «مروری بر روش‌های کنترل ارتعاشات خطی و غیرخطی سازه‌های هوشمند»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: مروری بر روش‌های کنترل ارتعاشات خطی و غیرخطی سازه‌های هوشمند استاد راهنما: دکتر علیرضا شوشتری پژوهشگر: سعیده چمن میمندی دوشنبه 16 بهمن ماه ساعت 11 سمینار 3

عنوان سمینار: مروری بر روش‌های کنترل ارتعاشات خطی و غیرخطی سازه‌های هوشمند

استاد راهنما: دکتر علیرضا شوشتری

پژوهشگر: سعیده چمن میمندی

دوشنبه 16 بهمن ماه ساعت 11

سمینار 3